Drenaż boiska piłkarskiego
Drenaż kortu tenisowego

Drenaż boisk piłkarskich

Wykonujemy drenaże pionowe i poziome boisk piłkarskich przy pomocy specjalistycznego sprzętu.

Dreny pionowe przecinają całą odwadnianą warstwę, sięgając do przepuszczalnego podłoża.
Zasypane są żwirem o dużej przepuszczalności, zapewniającym łatwe odprowadzenie wody.

System powierzchniowo ułożonych rur perforowanych zbiera nadmiar wody z boiska i odprowadza go do studzienek.

Drenaż kortów tenisowych

Drenaże kortów tenisowych wykonujemy wprowadzając perforowane rury w warstwę podbudowy.
Rury odprowadzają wodę do studzienek zlokalizowanych poza terenem kortu.