Projektowanie terenów zieleni

Projektowanie rozpoczynamy od szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego danego terenu oraz rozmowy z klientem na temat jego oczekiwań. Następnie przygotowujemy dwie koncepcje zagospodarowania terenu z kilkunastoma wizualizacjami 3D terenu opracowania. Po wyborze jednej z koncepcji przystępujemy do wykonywania szczegółowego projektu technicznego, gdzie określamy dokładną lokalizację każdego projektowanego elementu – od przebiegu nawierzchni po każdą roślinę. Do projektu rysunkowego dołączamy również szczegółowy opis techniczny, ze wskazaniami pielęgnacyjnymi.

Projektujemy zarówno tereny zieleni przy firmach czy instytucjach, ogrody prywatne, dachy zielone, place zabaw oraz obiekty sportowe